Hotline : 0903 900 561
Tiếng việt Tiếng Việt English English
TRANG CHỦ GIỚI THIỆU SẢN PHẨM TIN TỨC & SỰ KIỆN HỒ SƠ NĂNG LỰC BẢN ĐỒ LIÊN HỆ
 
 
 
 DANH SÁCH THIẾT BỊ
 
Maker Model Serial No Year Specification Location
KOMATSU D85P-21E

03 ty

Công ty TNHH MXD Vi Trác
CATERPILLAR D6H 1KD04414

Lưỡi Ủi: 3890 mm

Số Ty: 03

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D6R 7DR00616

Lưỡi Ủi: 3995 mm

Số Ty: 3

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D65PX-15 100025

Lưỡi ủi: 3970 mm

số ty:

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D50P-18 83641

Lưỡi Ủi:3510mm

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D60-12E 61847

Lưỡi ủi:3970mm

Số Ty:3

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D50P-18 83295

Lưỡi Ủi:3510mm

Số Ty: 4

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D31P-18 40898

Lưỡi ủi: 2415mm

Số lượng ty: 5 ty

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D41P-5 10967

Lưỡi ủi: mm

Số lượng ty: 5 ty

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D53A-18 83100

Lưỡi ủi: 3275mm

Số lượng ty: 5 ty

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D60P-11 51057

Lưỡi Ủi: 3970mm

Số Lượng Ty: 3 ty

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D53A-17 80528

Lưỡi Ủi: 3510mm

Số Ty: 3

Công ty TNHH MXD Vi Trác
CATERPILLAR D6H 4GG05720

Lưỡi Ủi: 3890 mm

Số Ty: 03

Công ty TNHH MXD Vi Trác
KOMATSU D41P-5 11210

Lưỡi Ủi: 3025 mm

Công ty TNHH MXD Vi Trác
 
 
CÔNG TY TNHH MÁY XÂY DỰNG VIỆT NHẬT
Địa chỉ : Số 10, Đường 2A, KCN Biên Hòa 2, Đồng Nai, Việt Nam
Điện thoại : 0251 88 99 888 - Fax : 0251 3931 888 - Email : mayxaydung@vitracon.vn